AUTOMATISOI arkesi
SAIRAALOISSA, TERVEYSKESKUKSISSA JA LÄÄKÄRIASEMISSA

markkinoidenAINOA.jpg
 
02_01_room_mng.jpg

TILOJEN HALLINTA

TIMMI Smart Hospitalin ytimessä on TIMMI Tilavarausohjelmisto, jonka eri versioilla hallinnoidaan kymmeniä tuhansia tiloja päivittäin.

Tilavarausohjelmistossa määritellään asiakkaan tiloille niiden mahdolliset käyttötarkoitukset: esimerkiksi vastaanottohuoneissa voidaan kirjata järjestelmään, voiko kyseistä huonetta käyttää vaikkapa työterveyslääkärin tai fysioterapeutin vastaanotoissa, tai erikoisaloilla kuten hammaslääkärin ajanvarauksissa.

03_02.jpg

TYÖVUOROJEN HALLINTA

TIMMI Smart Hospitaliin on mahdollista integroida erilaisia työvuorojen suunnittelutyökaluja. Jos asiakkaalla ollaan tyytyväisiä nykyisiin työkaluihin, niin niitä ei tarvitse vaihtaa TIMMI Smart Hospitalin käyttöönoton yhteydessä.

03_03.jpg

JÄRJESTELMÄINTEGRAATIOT

TIMMI Smart Hospital integroidaan aina asiakkaan olemassaolevaan potilastietojärjestelmään.

Rajapinnan avulla se poimii potilaiden ajanvarauksista olennaiset tiedot. Tämän ansiosta vastaanottoajoille voidaan automaattisesti varata oikean tyyppinen huone ilman käsityötä.

03_04.jpg

JONONHALLINTA JA OPASTUS

Hoitotyön sujuvuuden kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että potilaat saadaan ohjattua tehokkaasti heidän vastaanotoilleen.

TIMMI Smart Hospitalissa on automatisoitu koko potilaan vierailu: saapuessaan potilas ilmoittautuu TIMMI Itsepalveluautomaatilla, jolloin hoitohenkilöstö saa tiedon hänen saapumisestaan.

Potilas opastetaan perille Itsepalveluautomaatin tulosteen lisäksi Aulanäytöillä sekä Ovenpielinäytöillä.

 
Kuvassa TIMMI Ovenpielinäyttö kutsuu potilaan vuoronumerolla sisään. Oikealla TIMMI Itsepalveluautomaatti.

Kuvassa TIMMI Ovenpielinäyttö kutsuu potilaan vuoronumerolla sisään. Oikealla TIMMI Itsepalveluautomaatti.

 

Sysmän uusi sote-keskus on moderni, mutta tilamäärä kutistui kolmannekseen vanhasta

Asiat, joita me oltiin ajateltu mahdottomiksi — ettei me voida näihin tiloihitua, ettei tämä voi onnistua näin — niin TIMMI-järjestelmän avulla ne asiat selkiytyivätkin sinulle siinä näytöllä.
— Lilli Rantahakala, Sysmän vastaava hammaslääkäri ja TIMMI-järjestelmän pääkäyttäjä
Tuote on ollut hyvä, palvelu on ollut hyvää - suosittelen TIMMIÄ!
— Riikka Taipale, Fysioterapeutti, Sysmän sote-keskus
04_02.jpg
 

KOLME MERKITTÄVÄÄ HYÖTYÄ SYSMÄSSÄ

05_01.jpg

Tilankäyttö tehostui

• Entistä kattavammat palvelut tuotetaan nyt kolme kertaa pienemmässä kiinteistössä

Palveluiden laatu parani

• Potilastyön osuus kokonaistyöajasta nousi, ja moniammattilinen yhteistyö hoidossa kasvoi

Henkilökunnan hyvinvointi lisääntyi

• Omat vaikutusmahdollisuudet koetaan vahvemmiksi • Työ koetaan merkityksellisemmäksi
• Työyhteisö koetaan tiiviimmäksi

 

OULUSSA TIMMI SMART HOSPITAL PARANSI TILOJEN KÄYTTÖASTETTA

Otimme TIMMI Tilavarausohjelmiston käyttöömme, kun muutimme nykyisiin tiloihimme. Jokainen henkilökunnastamme voi varata tilan tarpeensa mukaan, ja kalenteri pysyy takuuvarmasti reaaliajassa. Kaiken lisäksi tilavarausohjelmiston käyttö on hyvin yksinkertaista. Timmin edustaja näytti meille alussa kuinka ohjelmistoa käytetään ja sen jälkeen kaikki on sujunut ongelmitta.
— Teresa Saarela, Oulun kaupungin terveyspalveluiden osastonsihteeri
 

ÄLYKKÄÄT ALGORITMIT TEKEVÄT ÄLYKKÄITÄ SAIRAALOITA

06.jpg

TIMMI Smart Hospital -järjestelmän keskeinen toiminnallisuus on Tilavarausautomaatio. Se yhdistää älykkäästi potilastietokannasta poimitut vastaanottoajat, työntekijöiden työvuorot, sekä vastaanottohuoneiden ja muiden tilavaraukset.

riikkaKoneella.jpg

Ajatuksena on, että esimerkiksi lääkäri saa suoraan kalenteriinsa tiedot siitä, mihin aikaan ja missä huoneessa hän vastaanottaa minkäkin potilaan, ja itse potilas ohjataan automaattisesti oikean huoneen ovelle.

Älykäs algoritmimme hoitaa sekunneissa sen suunnittelutyön, mihin muutoin joudutaan käyttämään joka viikko monta tuntia koulutettujen ammattilaisten työaikaa -- aikaa, joka on aina pois potilastyöstä.

Algoritmi jyvittää potilaiden vastaanotoille tilat ja hoitohenkilöt prioriteettijärjestyksessä: ensin valitaan huoneet niille ajoille, jotka vaativat kaikkein harvinaisinta osaamista tai erikoisvarusteltuja tiloja, ja lopuksi sellaiset vastaanotot, joiden hoitaminen onnistuu helpommin.

Tämä mahdollistaa esimerkiksi asiakkaallamme Sysmässä sen, että suunhoidon tiloissa on aina ensisijaisesti hammaslääkärin vastaanottoja, mutta mikäli näitä ei kalenterissa lainkaan ole, niin noissa huoneissa voidaan hoitaa myös vaikkapa yleislääkärin potilaita.

Timmin myyntitiimi ja toimitusjohtaja Jukka Valkonen

Timmin myyntitiimi ja toimitusjohtaja Jukka Valkonen

OLE YHTEYDESSÄ!

Jos olet kiinnostunut kuulemaan lisää TIMMI Smart Hospitalista, tai osaat kerto meille, mitä voisimme tehdä paremmin, niin ole meihin yhteydessä — arvostamme sitä kovasti!