Tervetuloa TIMMI

Smart Hospitaliin

TIMMI Smart Hospital automatisoi jokapäiväiset hallinnolliset tehtävät sairaaloissa sekä terveyskeskuksissa.

TILOJEN HALLINTA

TIMMI Smart Hospitalin ytimessä on TIMMI Tilavarausohjelmisto, jonka eri versioilla hallinnoidaan kymmeniä tuhansia tiloja päivittäin.

Tilavarausohjelmistossa määritellään asiakkaan tiloille niiden mahdolliset käyttötarkoitukset.

Työvuorojen hallinta

TIMMI Smart Hospitaliin on mahdollista integroida erilaisia työvuorojen suunnittelutyökaluja. Jos asiakkaalla ollaan tyytyväisiä nykyisiin työkaluihin, niin niitä ei tarvitse vaihtaa TIMMI Smart Hospitalin käyttöönoton yhteydessä.

Potilasvirtojen hallinta

TIMMI Smart Hospitalissa on automatisoitu koko potilaan vierailu: saapuessaan potilas ilmoittautuu TIMMI Itsepalveluautomaatilla, jolloin hoitohenkilöstö saa tiedon hänen saapumisestaan. Potilas opastetaan perille Itsepalveluautomaatin tulosteen lisäksi Aula- sekä Ovenpielinäytöillä.

TIMMI Case Study: Pirte

Kolme merkittävää saavutettua hyötyä

Tilankäyttö tehostui

• Entistä kattavammat palvelut tuotetaan nyt kolme kertaa pienemmässä kiinteistössä

Palveluiden laatu parani

• Potilastyön osuus kokonaistyöajasta nousi
• Moniammattilinen yhteistyö hoidossa kasvoi

Henkilökunnan hyvinvointi lisääntyi

• Omat vaikutusmahdollisuudet koetaan vahvemmiksi
• Työ koetaan merkityksellisemmäksi
• Työyhteisö koetaan tiiviimmäksi

Älykkäät algoritmit tekevät älykkäitä sairaaloita

Älykäs algoritmimme hoitaa sekunneissa sen suunnittelutyön, mihin muutoin joudutaan käyttämään joka viikko monta tuntia koulutettujen ammattilaisten työaikaa -- aikaa, joka on aina pois potilastyöstä.

Algoritmi jyvittää potilaiden vastaanotoille tilat ja hoitohenkilöt prioriteettijärjestyksessä: ensin valitaan huoneet niille ajoille, jotka vaativat kaikkein harvinaisinta osaamista tai erikoisvarusteltuja tiloja, ja lopuksi sellaiset vastaanotot, joiden hoitaminen onnistuu helpommin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi asiakkaallamme Sysmässä sen, että suunhoidon tiloissa on aina ensisijaisesti hammaslääkärin vastaanottoja, mutta mikäli näitä ei kalenterissa lainkaan ole, niin noissa huoneissa voidaan hoitaa myös vaikkapa yleislääkärin potilaita.

Kuinka se toimii?

Tilavarausautomaatio

TIMMI Smart Hospital -järjestelmän keskeinen toiminnallisuus on Tilavarausautomaatio. Se yhdistää älykkäästi potilastietokannasta poimitut vastaanottoajat, työntekijöiden työvuorot, sekä vastaanottohuoneiden ja muiden tilavaraukset.

Ajatuksena on, että esimerkiksi lääkäri saa suoraan kalenteriinsa tiedot siitä, mihin aikaan ja missä huoneessa hän vastaanottaa minkäkin potilaan, ja itse potilas ohjataan automaattisesti oikean huoneen ovelle.

Ota yhteyttä

Jukka Valkonen, CEO

fi